Styret og korpslederene


Styret er korpsets overordnede, har ansvaret for korpsets drift og skal forvalte dets midler på best mulig måte.

De som har verv er:Verv

2020

Telefon

Leder

Sverre Pettersen

96509910

Nestleder

Ann Magritt Leiredal

93003492

Sekretær

Ida Kaspara Oterholt

93004710

Kasserer
Jørn Otto  von Haffenbrädl


48016465

Materialforvalter

Anders Hilmarsen

40226589

Uniformsansvarlig

Hæge Kleiv von Haffenbrädl
95002250


It-ansvarlig

Maline Knutsen

47955382

Styremedlem - AK

Sondre Stordalen

90034216

Styremedlem - HK

Reidar Frisvold

92891112

Styremedlem 
Musikkutvalg leder

Kari Aaberg Johansen

92625982

Bevertning leder

Heidi Stordalen

94840686

Tillitsmann 1 korps

Tillitsmann 2 korpsMusikkutvalg leder
Kari Aaberg Johansen 
92625982

Musikkutvalg
Anders Hilmarsen
40226589

Musikkutvalg
Ingvild Bjerkøen Lindberg
47804836
Korpsleder AK

Sondre Stordalen

90034216


Korpsleder AK

Katrine Slettedahl

90040494Korpsleder HK

Reidar Frisvold

92891112Korpsleder HK

Tina Johnsen

95433776Valgkomite 
Elisabeth Bäckström
97465330


Valgkomite l


Revisor 1

Hilde Hilmarsen

99048890

Revisor 2

Sverre Pettersen

96509910