Styret og korpslederene


Styret er korpsets overordnede, har ansvaret for korpsets drift og skal forvalte dets midler på best mulig måte.

De som har verv er:Verv

2020

Telefon

Leder

Ann Kristin Lia

95210656

Nestleder

Sondre Stordalen

90034216

Sekretær

Katrine Slettedal

90044094

Kasserer

Materialforvalter

Uniformsansvarlig
Hanne Aspheim Rougthvedt 90751287


It-ansvarlig

Styremedlem - AK

Styremedlem - HK

Reidar Frisvold

92891112
Styremedlem 
Musikkutvalg leder

Bevertning leder

Heidi Stordalen

94840686

Tillitsmann 1 korps

Tillitsmann 2 korpsMusikkutvalg leder
Musikkutvalg
MusikkutvalgKorpsleder AK


Korpsleder AKKorpsleder HKKorpsleder HKValgkomite 
Valgkomite l


Revisor 1

Katrine Slettedal

900 40 494

Revisor 2