Styret og korpslederene


Styret er korpsets overordnede, har ansvaret for korpsets drift og skal forvalte dets midler på best mulig måte. Styret består av 14 medlemmer, som alle innkalles til styremøtene. Alle har tale-, forslags- og stemmerett. Visedirigent, materialforvalter- assistent, korpsets og korpsledernes varamenn møter kun etter spesiell innkalling.

Styret er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er tilstede og avstemming skjer ved simpelt flertall. Styret bør sammenkalles minst en gang pr. måned i skoleåret eller oftere om nødvendig.

Den daglige drift av korpset ivaretas av et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og en representant fra musikkutvalget. Begge dirigentene innkalles til arbeidsutvalgsmøter og styremøter. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede og møtes hver 14. dag eller oftere om nødvendig.

Styret og Arbeidsutvalget opptrer utad ved lederen.

De som sitter i styret er:Verv

2012

Telefon

Leder

Lena Holen

97065522

Nestleder

Michelle TveitSekretær

Elin Wåla HøylandKasserer

Materialforvalter

Dan Berget

90263409

Uniformsansvarlig

Gro Lobben Seth


It-ansvarlig

Cecilie Grut-Frisvold

40405573

Styremedlem - AK

Ragnhild MidtbøStyremedlem - HK

Reidar Frisvold

92891112

Styremedlem 
Musikkutvalg leder

Anja StomperudhaugenBevertning leder

Cecilie Grut-Frisvold

40405573

Tillitsmann 1 korps

Tillitsmann 2 korpsMusikkutvalg leder

Anja StomperudhaugenMusikkutvalg

Dan Berget

90263409

Musikkutvalg

Ingvild Bjerkøen Lindeberg


Korpsleder AK

Michelle Tveit
Korpsleder AK

Rangnhild Midtbø

Korpsleder HK

Reidar Frisvold

92891112

Korpsleder HK

Frank Frisvold

91115599

Korpsleder HK

Tina JohansenKorpsleder HK

Dan Berget

Bevertning - leder

Cecilie Grut-Frisvold


40405573

Bevertning

Kristine Svendsen

41569116

Bevertning

Anne Katrine Holte
Valgkomite 

 Torbjørn Landmark

91552684

Valgkomite leder

Frank Eero Frisvold

91115599
Revisor 1

Lars StomperudhaugenRevisor 2

Mariann Smith