Historie

Gulset Skolemusikk ble stiftet i 1958, og hadde 60-års jubileum i 2018. Initiativ til korpset var Hallvard Høimyr og Jens Christiansen. De fikk med seg flere andre medhjelpere. Erling Gundersen ble den første dirigenten i korpset fra 1958 til 1977. Allerede julen 1959 hadde korpset sin første opptreden. For dette fikk de mye velfortjent ros. Da foreldreforeningen kom i gang på slutten samme år, kom det for alvor fart i markedsføringen.

 Gjennom deres utrettelige arbeid, samt gaver, tilskudd og forskjellige lotterier hadde korpset etter hvert grunnlag for å kjøpe de første instrumentene og uniformer. Dette første solide pionerarbeidet som var kjennetegnet til de tillitsvalgte i begynnelsen, ble en god rettesnor for alle de som er kommet til senere - enten de var medlemmer av styret, korpsledere, korpsmedlemmer eller instruktører. I 1975 ble mødreforeningen oppløst og en foreldreforening ble opprettet. Omkring denne tiden ble det også stilt høyere krav til økonomien, fordi antallet medlemmer i korpset økte og det ble stilt høyere krav til alle som måtte arbeide for korpset.

49 år er gått siden Gulset Skolemusikk øvde inn "Simplicity", sin aller første gatemarsj. I tiden etter dette har det blitt mange marsjer, men også svært mye annen musikk, både populærmusikk, musikkspill og klassisk musikk. Ser vi tilbake, er det imponerende hvor mye korpset har vært med på og hvor jevn og solid driften har vært i alle disse årene. Gjennomgående har korpset i alle år støttet seg på tre solide pilarer: god økonomi, god arbeidsvilje blant foreldre og foresatte og virkelige gode dirigenter. Ser vi på den første pilaren, må vi trekke frem mødreforeningens arbeid. Mødreforeningen eksisterer ikke i dag, men i den tiden den var aktiv, sørget den for at grunnlaget for korpsets gode økonomi ble lagt, helt fra starten av. Det er ikke tall på de basarer, lotterier og andre kjente og mindre kjente aktiviteter som har vært avviklet gjennom tidene. Hver og en av disse arrangementene har gjort sitt til at bydelen Gulset i dag har et korps som fungerer og kan styre sitt eget liv og forehavende.

I dagens virksomhet er det ikke vanskelig å finne igjen mødreforeningens arbeid og arbeidsmetoder selv om de selvfølgelig nok har skiftet både karakter og omfang. Arbeidsviljen og initiativet som mødreforeningen viste, lever fortsatt, nesten 45 år etter stiftelsen, og det er å håpe at kommende år vil gi fortsatt trygghet og fremgang!

Den andre pilaren, god arbeidsvilje, finner vi i den organisering som hele tiden har preget korpset. Gjennom alle årene har driftsstruktur og organisering vært preget av vilje til å se fremover. Samtidig har erfaringen fra tidligere arbeid, hele tiden vært til stede. Eldre tillitsvalgte vil uten tvil kjenne seg igjen i dagens organisering av virksomheten. Navn og kommandolinjer vil nok være avvikende sett med det første øyekast, men en nærmere granskning vil avsløre sammenhengen med det som ble funnet hensiktsmessig de første årene av korpsets driftsår.

Den tredje pilaren, god musikalsk ledelse, behøver vi ikke lete lenge etter for å få dokumentert! Alle dirigentene har, hver på sitt vis, satt preg på både spillestil og utfoldelse. Opp gjennom årene har korpset vært med på både varierende og krevende oppdrag.

Men, uten gode musikanter, ville ikke korpset eksistert! Opp gjennom årene har mange unge vært innom korpset. De har vært aktive, de er aktive og vil sikkert være aktive og interesserte også i de årene som følger. De har vokst med utfordringene og høstet selvtillit og lyst på nye oppdrag. Alle har fått med seg noe vesentlig; gleden og tryggheten det er å delta i samspill med andre unge av forskjellig alder. Hver for seg har de kanskje ikke følt at de er utenom det vanlige, men sammen skaper de opplevelser både for seg selv og andre.

Korpset har, gjennom alle årene siden starten, hatt mange gode plasseringer i både musikk-konkurranser og underholdningskonkurranser, og det er særlig den sistnevnte sjangeren som har ligget, og fortsatt ligger, korpset nær. Mange solide plasseringer i underholdningskonkurranser samt tre solide konserter med den svenske pianisten Robert Wells, må nevnes i denne sammenhengen!


I 1982 arrangerte Gulset Skolemusikk en skolemusikk festival med mer enn 2500 deltagere. I årene fra 1985 har Gulset Skolemusikk arrangert Aspirantkorpsfestival, som har blitt en gjenganger for de aller minste musikantene fra hele Norge. Vi har laget en offisiell Aspirantkorpsfestivalside som du kan besøke.