Myter & FaktaSPILLING I KORPS ER FRYKTELIG DYRT!

FEIL! Spilling i korps er en billig hobby. "Arbeidsantrekk" er vanlig klær. Ungene får låne instrumenter og uniformer til verdier av flerfoldige tusen kroner. I tillegg får en individuell opplæring ut over fellesøvinger. Medlemskontigenten er en vits i forhold til dette.


10000 DUGNADSTIMER I ÅRET!

FEIL! Gulset Skolemusikk har kun en dugnadshelg i året. Vi arrangerer hvert år                Aspirantkorpsfestival på Gulset hvor vi samler korps og musikanter fra hele landet. 

:: Brosjyre for årets festival 2013 ::


KORPS KREVER MER AV FORELDRENE ENN IDRETT

FEIL! Korpset krever antakelig mindre av foreldrene enn idrettsaktiviteter. Idretten har konkurranser i helgene- med tilhørende transportering,vaktoppdrag o.s.v. Skolekorps er en hobby med helgefri- stort sett!


MITT BARN ER IKKE SÆRLIG MUSIKALSK

TJA . Har barnet fått en sjanse til å utfolde seg med foreldre som hevder at han/hun ikke er musikalsk. Gode instruktører vet hvilke knapper det bør trykkes på!

KORPS BARE MARSJERER - OG RESTEN AV ÅRET SPILLES PYTON MUSIKK

FEIL! Marsjering knyttes gjerne til 17. mai - når folk vil ha dette: Dette representerer noe positivt - også for musikantene. De føler at de representerer noe folk setter pris på - etter vinteren, det er aldri ubehaglig. Tenk deg 17. mai uten skolekorps! Korps spiller musikk - ikke korpsmusikk.. Musikken spenner fra rock/pop/jazzinspirert via klassisk musikk, til marsjer. Musikken er allsidig. Påstanden er feil!

FRITID MED LÆRING FOR LIVET

Å spille i et skolekorps byr på tilhørighet og kameratskap. Gjennom deltakelse i en gruppe der alle er avhengig av hverandre for å oppnå et godt resultat, utvikles også evnen til å respektere og ta hensyn til hverandre på en demokratisk og medmenneskelig måte. Spilling i skolekorps bidrar til å øke både selvstendighet, samarbeidsevnen og evnen til å ta ansvar - noe som hjelper ungene i andre sammenhenger også - ikke minst på skolen, og senere i arbeidslivet.

HJERNETRIM FOR FULL MUSIKK

Musikk er et fenomen som stimulerer hjernens evne til logisk tenkning, resonnement og kreativitet. Hendene, halsen og munnen opptar mesteparten av hjernens kontrollkapasitet. Oppøving av ferdigheter på instrumenter utvikler derfor store deler av hjernens styringspotensial. Forskning viser at regelmessig, systematisk øving på et musikkinstrument øker oppfatningsevnen gjennom både synet og hørselen, samtidig som konsentrasjonen og koordinasjon forbedres vesentlig. Dette har stor overføringsverdi i forhold til andre fag og aktiviteter, særlig lesing, skriving og mattematikk.

HOBBY UTEN RESERVEBENK!

Å la ungene begynne i skolekorps er å gi dem en hobby der de slipper å sitte på reservebenken.

SELVGJORT ER VELGJORT

Spilling i skolekorps er å skape musikk selv - i stedet for å konsumere musikk som andre har skapt.

DET ER BRA Å SLIPPE ALL PRATEN

Musikkøving byr på unike muligheter for følelsesmessig utvikling gjennom å utrykke og bearbeide stemninger og følelser, uavhengig av språket. Kontakt med musikk fremdyrker også evnen til å oppfatte, skape og verdsette estetiske opplevelser som beriker den totale livskvaliteten.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar