Bli med

Hvorfor skolekorps for barnet mitt?
Musikk er en av menneskets viktigste utrykksformer. Det skjer hele tiden noe skapende hver gang mennesker kommer sammen for å spille musikk. Å skape musikk sammen med andre mennesker utvikler sosiale egenskaper som evne til å kommunisere og samarbeid.

Forskning viser at ferdigheter som lesing, skriving og matematikk forbedrer seg når barn får systematisk opplæring i musikk.

Hva kreves av meg som forelder?
Bringe barn og ungdom til øvelser, spilleoppdrag i nærmiljøet osv.

Korpsets økonomi baserer seg på noen få men viktige inntektsbringende arrangementer gjennom hele året, og her er det viktig at foreldrene kan delta og sette av litt tid for å minimalisere utgifter og skaffe maksimal inntekt for korpset. 

De viktigste arrangementene vi i dag har til inntekt for korpset er:
Aspirantkorpsfestivalen, et tilbud til alle aspirantkorps i landet, Norges største i sitt slag!

Ellers deltar korpset, i samarbeid med andre korps i Skien, på konserter og arrangementer.


Hvordan er korpset organisert?
Fellesøvelsen er på tirsdager i tiden 17.30- 20.00, Alle øvelsene er lagt til Gulset Ungdomsskole. Undervisningen på instrumentet foregår på Kulturskolen

Hva koster medlemskapet?
Hver musikant betaler i dag 2800 kroner pr. år i medlemskontingent. Det er gitt søskenmoderasjon på 50% på alt. *) Grunnopplæringsavift kr 650,- første høsten barnet er med, deretter ordinær medlemskontigent. Borteseminar; Egenandel i forhold til budsjett. I tillegg  kommer det et depositum for instrumentet og for uniformen.

Ta gjerne kontakt
Vi i Gulset Skolemusikk håper at denne informasjonen har gitt et lite bilde av hva korpsmiljøet er for både barn og voksne. Kom gjerne bort for en besøk i kjelleren på Gulset Ungdomsskole hver tirsdag 17.30 - 20.00 for nærmere kontakt med korpsledere og dirigenter.

Send en e-post om du ønsker mer informasjon til gulset.skolemusikk@gmail.com

Innmeldingsskjemaet finner du her

*) Endringer kan forekommer fra år til år avhengig av hva årsmøtene vedtar.