mandag 12. mars 2012

Aspirantkorpset 30 år

Gulset skolemusikk aspirantkorps ble startet i 1981. Hovedkorpset begynte å bli stort og det var behov for å dele opp korpset.
17. mai 1982 gikk aspirantene i sitt første tog. Samme år var aspirantkorpset på sommerfestival på Nesodden. Stevnet hadde mest hovedkorps og ideen om å lage en egen aspirantkorpsfestival ble sådd. Else Marie Hoff var primus motor for å sette dette i gang. Allerede i 1983 hadde vi vår første festival her på Gulset, noe som har blitt en solid støttebjelke i korpsets økonomi.
Aspirantenes første dirigenter var Egil Holmsen og Arild Andersen. De første korpslederne var Tone Haugen, Ingunn Lia, Tore Mathisen og Nils Lunde. Ingunn har sydd den fine fana vår, som vi bruker i dag.
Pr dato er vi 27 aspiranter. 13 av disse startet i aspiranten januar 2012 etter et halvt år i grunnopplæringa.


Jubileet ble markert lørdag 3. mars. Nikolay Tanchev dirigerte de flinke musikantene.  Aspirantene hadde øvd inn hele 15 melodier fordelt på tre sett. I første sett stilte de i uniform, i andre sett var musikantene kledd ut som sjørøvere, mens de mot slutten ikledde seg blueskostyme med hatt og solbriller. Hovedkorpset, under ledelse av Jan Oddmund Ødegaard, bidro også med noen melodier alene og sammen med aspirantene. Det hele ble bundet sammen av den dyktige tryllekunstneren/gjøgleren/flammeslukeren Ruben Gazky.

Underveis ble det delt ut blomster til gamle og nye musikanter og ledere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar